Tai Chi Chuan

Tai Chi Chuan (taijiquan) określany jest jako wewnętrzny styl chińskiej sztuki walki. Tai Chi Chuan, mimo aspektu bojowego, zasadniczo różni się od innych sztuk walki, w tym stylów zewnętrznych polegających na typowej pracy mięśni. Dla odróżnienia Tai Chi Chuan nie koncentruje się jedynie na konwencjonalnym treningu fizycznym. Treningi Tai Chi Chuan podkreślają znaczenie pracy nad koordynacją ciała, głównie zaś nad koordynacją i harmonią pomiędzy umysłem a ciałem, wykorzystując głównie takie formy pracy jak ćwiczenia podstawowe i rozciągające, ćwiczenia rozluźniające i oddechowe oraz naukę sekwencji ruchów.  W przypadku stylu Chen Tai Chi Chuan niezwykle istotne są ćwiczenia Chan Si Gong (czyli rozwijanie jedwabnego kokonu, tłumaczone również jako skręcanie jedwabnej nici), które pomagają zrozumieć najważniejsze zasady tai chi (krążenie energii, ruch spiralny).

4444

Dzięki możliwości dostosowania zakresu ćwiczeń do wieku ćwiczącego oraz do jego możliwości fizycznych, Tai Chi Chuan często jest praktykowane zwłaszcza dla jego właściwości zdrowotnych, relaksu i dobrego samopoczucia. Często Tai Chi traktowane jest jako chińska gimnastyka, ćwiczenia zdrowotne. W rzeczywistości jest to niezwykle skuteczna sztuka walki, jednak wykorzystanie jej aspektu bojowego, wiąże się z bardzo długim i wytrwałym treningiem. W zależności od transkrypcji można spotkać różną pisownię określeni tai chi: Tai Chi ChuanTaiJi Quan.

Słowa Tai Chi oznaczają 'wielką ostateczność’, 'wielką skrajność’, 'wielki szczyt’, 'wielką równowagę’, zaś Chuan znaczy 'pięść’.
Tai Chi Chuan zawiera i wykorzystuje wiele elementów Chi Kung oraz zasady, ujęte w księgach Tao Te Ching i I Ching. Jedną z podstawowych zasad jest reguła yin – yang. Są to dwie przeciwstawne siły nieustannie oddziałujące na siebie i jednocześnie od siebie zależne. Yin – to pasywność, uległość, żeński aspekt natury, noc, woda, ziemia. Yang -opór, twardość, rozciągliwość, mężczyzna, ogień, niebo. Mimo, że siły te są przeciwstawne – każda z nich zawiera cząstkę siły przeciwnej. Przedstawia to symbol Tai Chi/Yin-Yang, w którym w obszarze maksimum Yang (kolor biały) widoczna jest czarna kropka, symbolizująca pierwiastek Yin w pełnym Yang. Czyli nic nie jest w pełni Yang ani w pełni Yin. Tai Chi Chuan uczy nas zastosowania przemian yin – yang w sztuce walki.

Wyczucie przemian yin-yang w Tai Chi ćwiczy się poprzez wytrwałą naukę wyczuwania przeciwnika, jego środka ciężkości, jego zamiarów. Uzyskuje się to poprzez praktykowanie formy Tai Chi (czasami przydatne jest wyobrażanie sobie przeciwnika). Bardzo istotnym ćwiczeniem, gdzie w praktyce możemy wprowadzać zasady obowiązujące w Tai Chi Chuan jest Tui Shou (pchanie rąk). Jest to ćwiczenie, w którym uczymy się wrażliwości, słuchania przeciwnika, wyczuwania jego centrum. Rozwija w nas ono również nasze zakorzenienie i uczy, w którym momencie, jak i gdzie powinniśmy przyłożyć siłę, by wykorzenić przeciwnika. Powyżej przestawiony jest tylko jeden z aspektów Tui Shou.
Tai Chi Chuan uważane jest za jedną z najskuteczniejszych sztuk walki. Jednak by osiągnąć wysoki poziom, należy ją intensywnie praktykować przez kilkadziesiąt lat. Cele zdrowotne, oczywiście, można osiągnąć znacznie wcześniej.

więcej o stylu CHEN

więcej o stylu YANG