Zajęcia Tai Chi w grudniu 2022

Dzień Dobry

Zajęć Tai Chi w grudniu nie będzie w dniach (oprócz dni świątecznych): 28 grudnia (środa) i 29 grudnia (czwartek).
Zajęcia z tych dni można odrobić w innym terminie, lub uiścić płatność za Tai Chi pomniejszoną o te zajęcia (proporcjonalnie).

Pozdrawiam
Paweł Robaszkiewicz
pawel@chentaichi.pl, tel. 603220021