Miejmy otwarty umysł.

Miejmy otwarty umysł.
Aby wyjść z podziału ludzkości powinniśmy nauczyć się rozmawiać pomimo odmiennego zdania.
Powinniśmy nauczyć się słuchać – a nie tylko słyszeć – drugiego człowieka.
Traktować odmienność zdań, tego jakże urozmaiconego świata w którym żyjemy, jako piękno, a nie jako przyczynę do powstawania konfliktów.
Jeżeli jakimkolwiek zagadnieniem się zajmujemy, to postarajmy się w miarę możliwości rzetelnie sprawdzić dostępne fakty.
Przeanalizujmy również to co mówią wszystkie strony, które mają odmienne zdanie na dany temat.
*** Nie zaprzeczajmy informacjom które usłyszymy, tylko i wyłącznie z tego powodu, że nie ma ich w
ogólnodostępnej telewizji, radiu, prasie. ***
W poście tym zamieszczam film Davida Icke’a, dziennikarza śledczego.
By móc wypowiadać się na temat Davida, powinno się najpierw zapoznać z informacjami na jego temat dostępnymi zarówno w mediach głównego nurtu, ale również zaczerpnąć wiedzy na portalach – nazwijmy je alternatywnych, przeczytać kilka jego książek i posłuchać tego co mówi w wywiadach.
Polecam Waszej uwadze poniższy wywiad sprzed kilku dni. Niestety został on usunięty z youtube i facebooka, także dostępny jest na platformie, która nie ma tak silnej cenzury: bitchute.
Jest to długa, dwu i pół godzinna rozmowa.
Wywiad ten stanowi integralną całość. Także jeżeli ktoś chce się zapoznać z tym materiałem, to polecam wytrwać do końca.
Nie zachęcam do tego, by wierzyć we wszystko co mówi David, ale miejmy otwarty umysł i analizujmy fakty.

https://www.bitchute.com/video/yrgOyP8jrW6f/?fbclid=IwAR1onMFCCKxM_a9lm_PckNZU8eDF1tig3zomTtB8V3irwrQtXmojDXvc0I8